Teisejai.lt

Skambinkite: +370 687 56-218 arba rašykite This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klubas Startas

Lietuvos automobilių ir motociklų sporto teisėjų bei veteranų klubas “STARTAS” įregistruotas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje 1998 m. spalio 27d. įsakymu Nr.135-V. Klubas yra savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti visus Lietuvos Respublikoje gyvenančius, ankščiau automobilių ir motociklų sporte dalyvavusius sportininkus, teisėjus, technikos restauratorius, sirgalius, rėmėjus.


Klubas organizuoja automobilių sporto teisėjų bei kitų klubo narių turiningą laisvalaikį, ugdo jų kultūrą, aktyvumą. Plėtoja ir skatina sportą. Tuo tikslu klubas: rūpinasi veteranų buitimi, remia juos ligos ir kitais sunkiais atvejais. Veteranų jėgomis buria jaunimą ir ruošia jį sportavimui bei teisėjavimui. Renka ir komplektuoja Lietuvos automobilių ir motociklų sporto istoriją. Bendrauja su kitų valstybių automobilių ir motociklų sporto klubais. Organizuoja ir veda techninių sporto šakų varžybas ir kitas kultūrines priemones. Aktyviai dalyvauja ir teisėjauja Lietuvos automobilių ir motociklų federacijos organizuojamose priemonėse.


Klubo nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, besidomintis automobilių ar motociklų sportu. Klubo nariu – veteranu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis kultivavęs automobilių ar motociklų sportą, sportininkas arba sporto teisėjas sulaukęs 70 metų ir teisėjaujantis virš 10 metų. Klubo garbės nariu tampa kiekvienas klubo narys sulaukęs 70 metų. Klubo nario stojamąjį ir kasmetinį mokesčius nustato narių suvažiavimas.


1998 m. spalio 30d. klubo valdyba buvo sudaryta iš sekančių asmenų – klubo prezidentas L. Baltrušis –Baltrušaitis, viceprezidentas A. Maulius ir E. Čerškus, sekretorius Marculanas, valdybos nariai: R. Anusauskas, J. Vasiliauskas, Š. Liesis, E. Jakas, O. Krikštonis, E. Zavadskis.


2001 m. rugsėjo 26d. įvyko klubo neeilinis suvažiavimas, išrinkęs naują klubo “STARTAS” valdybą: G. Šlėderis (prezidentas), E. Čerškus (viceprezidentas), J. Vasiliauskas, T. Majauskas, E. Jakas, G. Smetonis, D. Matulis, P. Krivoščenka, E. Šimkevičienė.


Klubo nariai jo veiklos metais yra teisėjave tarptautinėse varžybose Latvijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Ukrainoje bei Lietuvoje. Klubo teisėjai užtikrino Lietuvos ralio čempionatų, žiedinių lenktynių varžybų vykdymą. Teisėjų kvalifikacijos kėlimui kasmet organizuojami keli seminarai, keliamos teisėjų kategorijos.

Klubo "STARTAS" kontaktai

You are here: Pradinis Club Startas